Realisatie

Cicom & Copier is van mening dat de risico's van een project genomen moeten worden door de partij die deze risico's het beste in kan schatten; Cicom & Copier dus!

Daarom dragen wij graag zorg voor correcte uitvoering van hetgeen wij voor de opdrachtgever hebben bedacht. Wij adapteren uw project op het moment dat u dat wil en kan.  Meestal is dit op het moment dat we de vormgeving met u hebben afgesproken. Op basis van een directieraming doen wij u een aanbod voor het verzorgen van de realisatie, desgewenst met een onderhoud en garantieperiode. De risico's van realisatie en het onderhoud worden na overeenstemming door Cicom & Copier overgenomen. 

Uiteraard kan Cicom & Copier ook de traditionele directievoering en het toezicht voor u verzorgen.

Het team wordt geleid door Tom Nagtegaal
Telefoon: 06-23478203
Email:  T.Nagtegaal@cicomcopier.nl