Reconstructie N602

Cicom & Copier verzorgt op dit moment de directievoering bij de aanleg van de N602, de voormalige provinciale weg tussen Mill en Sint Anthonis. De totale weglengte is circa acht kilometer en bestaat voor ongeveer de helft uit geluidsreducerende betonstraatstenen die in de kernen worden toegepast. Buiten de kernen wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. 

Het project voorziet in tal van kwaliteitsaanpassingen in de komgebieden die tot stand zijn gekomen met heel veel bewonersparticipatie. Daarbij vervulden de werkgroepen in de dorpen een hoofdrol. Leuk daarbij was dat in deze werkgroepen diverse 'andere' opdrachtgevers in privétijd bij het project betrokken zijn geweest. Het blijkt dat velen in de nabijheid van deze weg woonachtig zijn.