sedimentbemonstering1

Voor het project is door Cicom & Copier in samenwerking met partner Econsultancy een projectteam samengesteld. Het projectteam bestaande uit een projectmanager, projectleider, boormeester en monsternemer is verantwoordelijk voor zowel het projectmanagement als de projectuitvoering. 

Voor het optimaal beheren van de rivieren is kennis en ontwikkeling van de bodemsamenstelling benodigd. De bodemsamenstelling van de rivier is de korrelgrootteverdeling van het oppervlaktemateriaal van de rivierbodem. De periodieke opname van de bodemsamenstelling geeft inzicht in de lange termijn systeemontwikkeling.

De monstername wordt uitgevoerd met behulp van een “Happer” welke bevestigd is aan een kraan op het dek van de boot. Op de “Happer” is een onderwatercamera bevestigd welke beelden schiet van de rivierbodem. Cicom & Copier is verantwoordelijk voor het juist en tijdig nemen en aanleveren van de bodemmonsters, het logboek en de bijbehorende foto’s.