Cicom & Copier hebben in een recente audit bewezen te blijven voldoen aan de ISO-normering 9001:2015

Ook samengevoegd kwalitatief dik in orde!

Eigenlijk had niemand anders verwacht. Maar het is toch altijd fijn op het moment dat de bevestiging, middels het welbekende ISO-certificaat, weer aan de wand prijkt.  

Sinds de fusie werken we via het kwaliteitssysteem van voorheen Cicom en hebben op basis van de ervaringen in beider bedrijven dit systeem verder geoptimaliseerd. Continu de kwaliteit verbeteren stond al in beide bedrijven centraal en heeft met de samenvoeging nog veel meer aandacht gekregen. Ook de welbekende specialiteiten van Copier, als het aannemen van werkzaamheden in DBM of een andere vorm, hebben in het nu gemeenschappelijke kwaliteitssysteem een plek gekregen.

Waar we bijzonder trots op zijn is dat het kwaliteitssysteem al lang niet meer een verhaal van het management is. Juist ook bij deze audit is nog veel meer gebleken dat het kwaliteitssysteem door de medewerkers is omarmd. Men spreekt elkaar en het management aan op ongewenste afwijkingen. Zo ook worden gezamenlijke verbeteringen besproken en doorgevoerd. Uiteraard heeft de fusie en het daardoor verplichte naar elkaars werkprocessen kijken hier een flinke bijdrage in geleverd. Maar dit had niet gekund zonder de open houding van alle medewerkers. Samen en met elkaar. Daar zijn we trots op!